Välkommen

Tack för att du besökt min hemsida. Jag är tacksam för kritik, frågor och kommentarer.

Webbsida 1. jul, 2017

Nils Lindmark

Hej Jag läser nu en av dina böcker:"Fra DNA til eksistensialisme-i Henri Bergsons fotspår"(2003) Överst på sid.55 kan man läsa en litteraturreferens:(Murphy 1999) Den finns inte angiven under "Litteratur" sid. 171-174 Kan jag få din hjälp med en utförligare
referens? Tack på förhand Med vänlig Hälsning

26. jan, 2017

Beteendevetare Marianne Elfving

Hej, jag har läst din artikel Bergson/ 20 jan 2017. Jag tycker att det är en mycket bra beskrivning av teori och metod. Begreppets värde i stort. Det jag fastnade för i texten var när det skrevs om intuition. Där tänkte jag på den inre dialogens betydelse,
kontra intuition i fallbeskrivningen, Anders. Tycker även att den belyser Maslows behovs pyramid att nå självförverkligande. Det jag funderar på är din definition av intuition och den inre dialogen?

Webbsida 21. jan, 2017

Ragnheid

Framgång för mig är bara två saker: lycka och stabilitet.

Webbsida 9. nov, 2016

JanetSears

Kul att besöka din webbplats.

31. mar, 2014

Tora Hope

Fant deg gjennom at jeg leser din bok om Henri Bergson, veldig spennende!
Det er viktig å prøve å analysere/forstå ABB. Jeg anbefaler Marit Christensens bok " Moren" og en artikkel av Karl Ove Knausgård i tidsskriftet "samtiden" fra en tid tilbake.